Verzenden & retourneren

Verzenden & retourneren

Levering

Onze producten worden geleverd in de landen België en Nederland. Het tijdstip van levering van de producten is een middelenverbintenis en zal in de mate van het mogelijke gebeuren op de plaats en de tijd dat met de klant is afgesproken. Laattijdige leveringen door overmacht, foutief doorgegeven leveringsadressen of onvoorziene omstandigheden afhankelijk van de wil van WOODCREATIONS kunnen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Indien de vertraging van WOODCREATIONS te wijten is aan de klant (vb. foutief doorgegeven adres), dan kunnen de bijkomende kosten wel door WOODCREATIONS aangerekend worden. Behoudens andersluidend beding zijn transportkosten en de kosten van de levering van de goederen bij de klant niet inbegrepen in de door WOODCREATIONS aangegeven prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

WOODCREATIONS heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Klachten

Klachten dienen per e-mail overgemaakt te worden op [email protected] Zij dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen de acht (8) dagen na de levering ontvangen te worden. Bij betwisting dient de klant een bewijs van ontvangst van de e-mail te kunnen afleveren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. NB: Eventuele klachten met betrekking tot een product dat door de klant zelf is aangepast, behandeld of bewerkt, is onontvankelijk en wordt niet verder behandeld.

Herroepingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de koop af te zien.